Pirkimo taisyklės

PATVIRTINTA
UAB „Milsa”
Generalinis direktorius
Mantas Makulavičius
2020 m. kovo 30 d.

 

 

UAB „MILSA“ ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS
I. Bendrosios nuostatos
1. ponasakmuo.lt el. parduotuvė priklauso UAB “Milsa”: įm. Kodas 133088980 , adresas Elektrėnų g. 16, Kaunas, tel.: +370 37 35 23 65, el. p. eshop@ponasakmuo.lt.
Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ponasakmuo.lt Parduotuvėje.
2. UAB “Milsa“ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.
3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.
II. Privatumo politika
1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi suvesti visą informaciją kuri yra nurodoma užsakymo formoje. Visi pažymėti privalomi laukai, yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog užsakymo faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas; el. paštas; telefono numeris; kiti, būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
3. Klientas, pirkdamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo užsakymo numerio. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo užsakymo numerį, Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
5. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijas Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos
1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms užsakyti: savo vardą, pavardę, adresą, telefoną bei el. paštą. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkama prekių atsiėmimo vieta: Kauno prekybos aikštelė adresu Elektrėnų g. 16 Arba Vilniaus Prekybos aikštelė adresu Granito g. 2.
4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš darydamas mokėjimą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo
pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš apmokėdamas už prekių krepšelį
5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja vykdyti užsakymą ir pranešti kada prekės yra paruoštos atsiėmimui Kliento nurodytoje aikštelėje.
8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų
saugojimo termino.
9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas
1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus
prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
6.1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
6.2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
6.3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
6.4. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta
atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
6.5. Prekės atsiėmimo metu yra supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.
V. Prekių grąžinimas
1. Perkant parduotuvėje ponasakmuo.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės atsiėmimo dienos.
2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:
• Reikia susisiekti el. paštu eshop@ponasakmuo.lt . Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.
• Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.
• Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
3. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius.
VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai
1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba paysera.lt sistema.
2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja atlikti mokėjimą nedelsiant, priešingu atveju, pardavėjui negavus informacijos apie mokėjimo įvykdymą, užsakymas nepradedamas vykdyti.
VII. Prekių atsiėmimas
1. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti atsiėmimo vietas prie kiekvienos prekės.
2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių atsiėmimo vietą, o užsakytas prekes atsiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats atsiimti negali, prieš apmokant už prekių krepšelį, laukelyje “Papildoma informacija” nurodyti asmenį(vardą ir pavardę) kuris prekes paims, arba susisiekti su parduotuvės administracija nurodytais kontaktais.
3. Klientas, atsiėmimo metu, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją, Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja pranešti Klientui, kai prekė bus paruošta.
4. Prekes, užsakytas Parduotuvėje, atsiimti galima: Vilniaus prekybos aikštelėje adresu Granito g.2, Vilnius Arba Kauno prekybos aikštelėje adresu Elektrėnų g. 16, Kaunas.
VI. Kitos nuostatos
1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu eshop@ponasakmuo.lt.
2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.
VII. Pastabos
1. Fasuota produkcija yra neplauta ir gali pasitaikyti smulkių dalelių.
2. Fasuotos prekės yra sunkios, skaldytos arba gludintos, todėl transportavimo metu gali būti pažeista maišelių prekinė išvaizda.
VIII. Baigiamosios nuostatos
1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.