Ponas akmuo

Pardavimų vadybininkė

Birutė Žmuidzinavičienė

Vilniaus prekybos aikštelės vadovas

Mantas Zaveckas

Kontaktai

Granito g. 5
UAB „Granitinė skalda“ teritorija

Darbo laikas

Nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.

I-V 7:00-15:15

Svarstyklės dirba ir krovos darbai vykdomi

I-V 7:00-15:00

 

VILNIAUS

Prekybos aikštelė
Pavadinimas Frakcija Piltinis tankis Kaina su PVM
Granito atsijos 0-2 1.48 37.00 €
Granito atsijos 0-5 1.67 38.00 €
Granito skalda 2-5 1.43 56.00 €
Granito skalda 2-8 1.55 56.00 €
Granito skalda 5-8 1.43 56.00 €
Granito skalda 5-11 1.43 56.00 €
Granito skalda 8-11 1.45 56.00 €
Granito skalda 11-16 1.46 56.00 €
Granito skalda 16-22 1.44 56.00 €
Granito skalda 16-32 1.35 54.00 €
Granito skalda 31.5-63 1.40 54.00 €
Granito skalda 0-22 1.50 56.00 €
Granito skalda 0-45 1.81 56.00 €
Granito skalda 70-120   – €
Dolomito skalda 0-32 1.71 – €
Dolomito skalda 0-45 1.73
22.50 €
Dolomito skalda 0-45 NS/0-32 NS 1.70 20.30 €
Dolomito skalda 16-45  1.42 25.90 €

SUSISIEKITE